VIŠJE

bolj celostno

MOČNEJE

z več zavedanja

HITREJE

z več modrosti

Življenje je dragocenost, ki ima svoj smisel in namen.
Vsa človeška Bitja imamo naravno pravico videti in vedeti več, čutiti več, razširiti svoje zavedanje. Kjerkoli smo v svojem zavedanju, vedno so nove in nove razvojne stopnice in vsaka od njih nam nudi širši zorni kot.

 

Večje kot je naše zavedanje, več lahko damo sebi in drugim.

 

Dejanja so vedno posledica, zato moramo svojo pozornost posvetiti ustvarjanju vzrokov. Vsako ravnanje je povezano z mnogo stvarmi, v svojem temelju pa je vedno povezano z zavedanjem. Zato več kot je zavedanja, več je možnosti za dejanja radosti, sožitja in ustvarjalnosti. Kjer so prisotne te kvalitete, je samodejno prisoten vsestranski in harmoničen napredek.

Družbenim in osebnim preizkušnjam smo lažje kos, če se razvijamo, zrastemo v svojem čutenju, mišljenju, razumevanju, delovanju, v zavedanju sebe in sveta okrog nas. In ne gre le za odgovor na težave in preizkušnje, temveč so to tudi temelji slehernega, zlasti pa celostnega napredka. Prav zato moramo vsem dejavnostim dodati obravnavo zavedanja in sicer čim bolj praktično, kajti življenje je praksa!

Vse težave posameznika in človeštva vidim kot posledico nezavedanja in kot priložnost za rast in razvoj. In tukaj imamo neskončen prostor, na nas je odločitev, da ga zapolnimo z najboljšim.
Najlepše dogajanje in krona tega procesa pa je izražanje unikatnega potenciala, kar človeška Bitja v svojem bistvu smo.