Članki

Košček Mene

VELIČASTNA MOČ ŽIVLJENJA

Spletna objava, marec 2015

Hiša stoji na temeljih, obvladovanje virov organizacije pa na…

November 2012

Ali tveganja resnično obvladujemo, ali si to le mislimo?

November 2011

PRILAGODITI SE ALI PRESEČI?, to je vprašanje

Objavljeno v zborniku prispevkov 13. dneva kakovosti in inovativnosti GZ Dolenjske in Bele krajine, November 2010

Preizkušnje in darila recesije

Objavljeno v zborniku predavanj 12. konference kakovosti in inovativnosti GZ Dolenjske in Bele krajine, November 2009

Vodenje v službi človeka

Objavljeno v zborniku predavanj 11. konference kakovosti in inovativnosti GZ Dolenjske in Bele krajine, November 2008

Kreativnost in benchmarking

Objavljeno v Zborniku predavanj 10. konference kakovosti in inovativnosti
Dolenjske in Bele krajine, November 2007

Mladost, ki to ne sme biti

(v življenju potrebujemo zavedanje)
Objavljeno v časniku »Šolski razgledi«, Maj 2007

IT in ČLOVEK

Objavljeno v Zborniku predavanj 9. konference kakovosti in inovativnosti
Dolenjske in Bele krajine, November 2006

  • 1
  • 2