Reference

Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine (prej tudi GZS, enota NM)
Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj
RIC Novo mesto
Andragoški center Slovenije v okviru tedna vseživljenjskega učenja
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto
Gimnazija Črnomelj
Srednja šola Metlika
Terme Dolenjske Toplice
SPM Prevent d.o.o. Mirna
Mikrografija d.o.o. Novo mesto
Tiskarna Novo mesto d.d., TPV d.d. PE Brežice, Livar d.d., PC Črnomelj, Adria Mobil d.o.o. Novo mesto, vse ….v povezavi s predavanjem na Konferenci kakovosti pri GZDBK
Osnovna šola Vavta vas pri Novem mestu
Šolski center Novo mesto
Dom starejših občanov Novo mesto
Domel d.d. Železniki

Večletno vodenje lastne skupine za razvoj zavedanja.